in

Sabu Bandhana mo Kholidei Prabhu (ସବୁ ବନ୍ଧନ ମୋ ଖୋଲିଦେଇ ପ୍ରଭୁ) by Shantilata Barik

Event Name – He Chakanayana organized by Shantilata Barik Chhotray Cultural Trust
Singers – Shantilata Barik, Rabindra Mohapatra, Guru Dr. Bijay Kumar Jena, Dibakar Mohanty, Devi Prabha, Harapriya Swain, Sushree Ipsita Panda, Lata Ghosh, Prashant Padhi, Manmath Mishra, Dr. Sangeeta Gosain.

Ekalavya Samman5:20

Saswat Joshi & Prakruti Mishra Live Odissi Dance Performance | Ekalavya Samman

Bande Utkal Janani4:21

Bande Utkala Janani- Anthem of Odisha | By Artists from Adruta Children Home